VOOR EEN SNELLE EN VERZORGDE DIENSTVERLENING 

CAMERA - RIOOL ONDERZOEK

Cameraonderzoek – verborgen putten – geurhinder

  • Breuken
  • Constructiefouten
  • Grondverzakkingen
  • Obstakels
  • Wortelingroei
  • Kalkaanslag
  • Opzoeken verdoken putten
  • Geurhinder