VOOR EEN SNELLE EN VERZORGDE DIENSTVERLENING 

Mazouttanks

ALLE TANKSERVICES:

 • Ontwateren
 • Reinigen en ontgassen
 • Neutraliseren – opvullen met zand of 2-component inert schuimsysteem
 • Sanneren
 • Verwijderen ondergronds, bovengronds (vb in kelder, berging, enz.)
 • Tanktest

Ook voor het vervangen en installeren van uw mazouttank kan u bij VitesseCleaning terecht.

 • Bent u overgeschakeld op gas en moet daardoor de oude mazouttank geneutraliseerd of verwijderd worden?
 • Heeft u nog een oude stookolietank van vroeger?
 • Wenst u een nieuwe (dubbelwandige) stookolietank boven- of ondergronds te installeren?
 • Is er door condensatie, lek of overstroming water in uw stookolietank gekomen?
 • Is uw stookolietank vervuild waardoor de filter steeds verstopt?
 • Moet uw tank een periodieke controle op dichtheid ondergaan?
 • Moet uw stookolietank in de kelder of berging verwijderd worden?

Op al deze vragen hebben we één antwoord en vooral ervaren en gemotiveerde medewerkers die het voor u oplossen en dit tegen 100% gegarandeerde laagste prijs.

Wij zorgen eveneens voor afgifte van alle nodige attesten conform de wetgeving, zowel voor de uitgevoerde werken, als voor de verwerking in erkende centra van de afgeleverde en verwerkte afvalstoffen.