VOOR EEN SNELLE EN VERZORGDE DIENSTVERLENING 

RUIMEN EN REINIGEN

Ruimen van septische en WC putten

Is uw toilet verstopt door een overvolle septische put?

Begint uw septische put te ruiken?

Is het langer dan een jaar geleden dat uw beerput werd leeggemaakt en uw aan en afvoerbuizen werden gereinigd?

Bij Rapid Clean bent U aan het juiste adres om dit probleem snel en efficiënt = vandaag te verhelpen.

Ruimen, reinigen en vullen van zwem- en visvijvers

Ziet u uw vissen niet meer zwemmen? Hebben uw planten geen zuurstof meer? Is uw water troebel of hebt u last van algen?

Rapid Clean staat op uw vraag in voor het ruimen, reinigen en opvullen van zwem-&visvijvers.

Daarbij gaan wij als volgt te werk:

  • Uitpompen van het watergedeelte
  • Eventueel tijdelijk verwijderen van vis in vloeistofdichte container
  • Vervuild water met bezinksel (aarde, bladeren, algen, e.d.) uitpompen
  • Reinigen van vijverbodem met aangepaste druksterkte
  • Gedeeltelijk vullen van de vijver met proper water
  • Bij visvijver gedeeltelijk oorspronkelijke water met vissen terug in vijver brengen

Ruimen van car- & truckwasplaatsen

Rapid Clean kon vanwege de correcte service in de loop der jaren diverse vaste onderhoudscontracten met car- en truckwasplaatsen afsluiten. Door de grote aanlevering van afvalstoffen van deze klanten konden wij gunstige tarieven bekomen op de kosten voor verwerking van deze afvalstoffen.

Bedrijven die kiezen voor onze vaste service kunnen ook beroep doen op deze speciale kortingen.

De attesten van verwerking worden afgeleverd.

Ruimen en reinigen van vetputten

Door onze correcte service heeft Rapid Clean in de loop der jaren diverse vaste onderhoudscontracten met grootkeukens, beenhouwerijen, vleesverwerkende bedrijven, viswinkels en –verwerkers, restaurants en warenhuizen afsluiten. Door de hoge aanlevering van de afvalstoffen van onze klanten konden wij gunstige tarieven bekomen voor het verwerken van de afvalstoffen.

Bedrijven die kiezen voor onze vaste service kunnen hierdoor beroep doen op onze speciale kortingen.

Per provincie voeren wij wekelijks een ophaalronde uit in praktisch elke stad en gemeente.

Meestal worden op regelmatige basis de afvoerriolen die uitmonden in de vetput bij deze gelegenheid ook gereinigd.

Leegpompen van ondergelopen kelders en garages

Bij noodweer, breuk in de waterleiding of riool staat Rapid Clean ook ten dienste om snel te interveniëren voor het leegpompen van kelders, liftkokers, garages, ondergelopen parkings, …

Daarvoor beschikken wij over meerder hoge debietpompen.

Niet zelden werken wij dan ook samen met Brandweer en Civiele Bescherming.

Na het leegpompen kunnen we instaan om eventueel slib te verwijderen en de omgeving te reinigen.

Dit kan opgelost worden overdag én ’s nachts.

Regenwaterputten

Bij vervuild en/of slecht ruikend regenwater dient de regenput te worden gereinigd.

Daarbij gaan wij als volgt te werk :

  • Leegpompen van de regenwaterput: het wegpompen van het regenwater
  • Reinigen van de regenwaterputten onder hoge druk
  • Desinfecteren van de put
  • Gedeeltelijk terug opvullen